© 2018 STICHTING COR NEDERLAND  |  Disclaimer  |  Privacy  |  BEZOEK OOK COR STIFTUNG DEUTSCHLAND

Adres Postbus 2019, 2240 CA Wassenaar

PROJECTEN

Stichting COR steunt projecten in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika, die de toekomstkansen van kinderen verbeteren. Dit doen wij voornamelijk door het financieren van maatregelen op educatief en medisch gebied.

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt. Crèches, scholen en community centers ondersteunen de regio. Er zijn programma’s met betrekking tot educatie, gezondheidszorg, voeding en skills-training. Zowel kinderen als volwassenen, senioren en gehandicapten worden geholpen een volwaardig bestaan op te bouwen.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen. Professionele onderwijzers geven hen bijles en leren hen sociale vaardigheden. De kinderen krijgen een warme maaltijd en indien nodig schone kleren of doktersbezoek. Dit voorkomt dat kinderen op straat terechtkomen en door criminelen gebruikt worden.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India. In een veilige en stimulerende omgeving geven Tim en Erica Grandage en hun team de kinderen de gelegenheid een gedegen opleiding te volgen en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk lid van de maatschappij.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans. Meisjes worden onderweg soms belaagd en regelmatig verdrinken er kinderen. Door de aanleg van lange waterleidingen krijgen diverse dorpen in het Rubirizi-district nu schoon en veilig drinkwater.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami. Somawathi is ondertussen uitgegroeid tot meer dan een weeshuis alleen met een pre-school, naschoolse computerlessen en een medische post, die allen ook beschikbaar zijn voor kinderen uit de regio.

Christiana Frimpong, al 20 jaar in Nederland, zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen. Ze richtte een school op voor basis- en beroepsgericht onderwijs, voorzien van een crèche, zodat ook de jonge ouders een opleiding kunnen volgen met betere toekomstkansen.

1 / 1

Please reload

“A hundred years from now it will not matter
what my bank account was, the sort of
house I lived in, or the kind of car I drove …
but the world may be different because
I was important in the life of a child!”

Forest E. Witcraft