top of page

IKAMVA LABANTU, ZUID-AFRIKA

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt. Crèches, scholen en community centers ondersteunen de regio. Er zijn programma’s met betrekking tot educatie, gezondheidszorg, voeding en skills-training. Zowel kinderen als volwassenen, senioren en gehandicapten worden geholpen een volwaardig bestaan op te bouwen.

 

Een initiatief van Helen Lieberman in 1963, tezamen met nog vijf sterke vrouwen, om het leven van de bevolkingsgroepen die met name in de zgn. townships in Zuid-Afrika wonen te verbeteren, leidde tot de oprichting van Ikamva Labantu. Meer dan 50 jaar later is er veel bereikt. Opvang voor weeskinderen, programma’s voor blinden en invaliden, de oprichting van inmiddels meer dan 100 pre-schools maar ook eigen ‘food-gardens’. Ontmoetingsplaatsen voor ouderen worden opgezet om elkaar op een veilige plaats te ontmoeten, naschoolse opvang voor kinderen en een trainingsinstituut om onderwijzers en schoolhoofden op te leiden en hen te helpen om nog meer pre-schools op te zetten.

 

Stichting COR steunt Ikamva Labantu al vele jaren. In de afgelopen jaren heeft Stichting COR, vaak met een vermeerdering van Wilde Ganzen,  bijdragen kunnen leveren aan:

 • Verbouwing van crèches en kleuterscholen

 • Training en workshops voor crècheleiders en verzorgers

 • De bouw van het Rainbow Community Centre

 • Aanschaf van medical aid kits voor crèches

 • Aanleg van groentetuinen

 • Bouw van een Nutrition Centre

 • Lesgeld voor weeskinderen

 • Speelgoed voor peuterspeelplaatsen

 • Aanschaf van apparatuur voor het verlenen van medische zorg
   

www.ikamva.org

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page