top of page

FUTURE HOPE

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India. In een veilige en stimulerende omgeving geven Tim en Erica Grandage en hun team de kinderen de gelegenheid een gedegen opleiding te volgen en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk lid van de maatschappij.

 

Ruim 30 jaar geleden richtte Tim Grandage een opvanghuis op voor extreem kwetsbare straatkinderen in Kolkata, India. Future Hope groeide uit tot een gerespecteerde organisatie die meer dan 3000 kinderen heeft kunnen helpen. Deze kinderen zijn vaak alleen en zonder onderdak, blootgesteld aan geweld, ziektes, verslaving, kinderarbeid of worden gedwongen om misdaden te plegen.

In de opvanghuizen kunnen de kinderen veilig slapen, krijgen ze regelmatige en voedzame maaltijden en medische verzorging. Sport wordt intensief gebruikt om de kinderen aan regels, routine en discipline te laten wennen; Future Hope heeft het beste School Rugby team in India en is interschool voetbal- en roeikampioen in Kolkata!

Het biedt onderwijs aan 250, anders kansloze, kinderen in de erkende Future Hope School. Een groeiend aantal schoolverlaters stroomt door naar de universiteit en werkt bij gerespecteerde bedrijven, terwijl anderen bijvoorbeeld als leraar of chef werken. Ze komen dikwijls terug naar Future Hope om de kinderen te inspireren om hun kans te grijpen en succesvol in de maatschappij te integreren.


Stichting COR steunt Future Hope al ruim 15 jaar en heeft, vaak met een vermeerdering van Stichting Wilde Ganzen, bijgedragen met:

  • Renovatie van het Rowland Road tehuis en school voor straatkinderen

  • Aankoop en verbouwing van huizen voor de opvang van iets oudere jongens nabij het hoofdgebouw in Rowland Road

  • De uitbouw en ingebruikname van het meisjeshuis tegenover het hoofdcomplex Rowland Road

  • Aanbouw van een science lab

  • Uitbouw van de pre-school

  • Een muur rond de nieuw in te richten sportfaciliteiten in Rajarhat, buiten Kolkatta

  • Het mogelijk maken van speciale beroepsgerichte opleidingen voor de jeugd na het eindexamen op school.

 

www.futurehope.net

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page