top of page

KANAKA SCHOOLI, GHANA

Christiana Frimpong, al 20 jaar in Nederland, zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen. Ze richtte een school op voor basis- en beroepsgericht onderwijs, voorzien van een crèche, zodat ook de jonge ouders een opleiding kunnen volgen met betere toekomstkansen.

 

Met ondersteuning van COR, Alternatives 4 Children, en vooral ook haar zelf gespaarde geld, slaagde Christiana erin binnen korte tijd één van de grootste en best uitgeruste scholen van de regio te realiseren. Met deze school wil Christiana de leefomstandigheden voor jonge vrouwen in de regio verbeteren door opleidingen te bieden die deze vrouwen in staat stelt financieel onafhankelijk te zijn. De school biedt op dit moment naast basiseducatie voor kinderen cursussen aan in kledingfabricatie, lichaamsverzorging, computervaardigheden en basis verpleegkunde. Het doel is hierbij altijd de school zelf-financierend te maken en dus onafhankelijk te worden van de ondersteuning van externe partijen. Kanaka verwacht volgend jaar zover te zijn dat ze zelf financieel het hoofd boven water kan houden.


Stichting COR heeft hierbij een belangrijke rol kunnen spelen door de volgende zaken financieel te ondersteunen:

  • De aanleg van toiletgebouwen

  • Aanbouw crèche

  • Schooluniformen

  • Tafels en stoelen t.b.v. klaslokalen

  • Keukenmateriaal

  • Acquisitie van opleidingsmateriaal voor de verpleegkunde opleiding

  • Aanleggen van een toegangsweg

  • Aanbouw van behuizing voor leerkrachten

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page