top of page

WATERPROJECTEN RUBIRIZI DISTRICT, UGANDA

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans. Meisjes worden onderweg soms belaagd en regelmatig verdrinken er kinderen. Door de aanleg van lange waterleidingen krijgen diverse dorpen in het Rubirizi-district nu schoon en veilig drinkwater.

 

In 2015 heeft de dochter van één van onze bestuursleden vrijwilligerswerk gedaan in Uganda en aanschouwde de problemen rondom de watervoorziening. M.b.v. de financiële steun van de Japanse ambassade en de Ugandese regering is er een aantal jaren geleden een waterpomp gerealiseerd die inmiddels een aantal communities van schoon water voorziet. Deze pomp had nog capaciteit over maar helaas ontbraken de financiële middelen om waterleidingen aan te leggen naar andere communities. Met financiële steun van Stichting COR en Wilde Ganzen kon er in juni 2015 gestart worden met de werkzaamheden om de Kyeeya community in het Rubirizi district te voorzien van schoon en veilig water.

De community draagt bij aan het project middels het aanbieden van grond waar waterfaciliteiten worden aangelegd, het graven van greppels voor de waterleidingen, de aanleg van toegangswegen en het vervoer van materialen naar plaatsen waar geen wegvervoer mogelijk is. Juni 2016 is dit project voltooid en inmiddels is er begonnen met het aanleggen van een waterleiding voor een andere community.

Door deze watervoorziening zijn de leefomstandigheden van de mensen aanzienlijk verbeterd. De afstand tot schoon water bedraagt nu minder dan een ½ kilometer, waardoor vrouwen en kinderen niet langer over grote afstanden hoeven te reizen om water te halen en dus extra tijd krijgen om naar school te gaan en andere belangrijke activiteiten te ondernemen. Sommige mensen zullen het water gebruiken om kleine bedrijven (pluimvee, varkenshouderij, baksteenbereiding) te starten voor een beter huishoudinkomen.


Stichting COR heeft het project met vermeerdering van Stichting Wilde Ganzen, kunnen steunen met:

  • Waterleiding naar Kyeeya community


  • Vijf publieke waterkranen gebouwd en een waterkraan specifiek voor de Buhinda basisschool.


  • Waterleiding naar Karagara community

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page