top of page

PRIVACY

Privacyverklaring
Stichting "COR – Wij helpen kinderen" (de Stichting) is een netwerk van vrijwilligers dat kinderen in nood helpt. De projecten worden met grote zorg uitgekozen en zijn gericht op het verbeteren van de toekomst van kinderen zodat zij zich volledig kunnen integreren in de maatschappij. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het financieren van activiteiten op educatief en medisch gebied. De Stichting ondersteunt alleen die projecten waar een COR-bestuurslid of -functionaris persoonlijk de supervisie heeft over de correcte besteding van het geld.


Stichting COR onderscheidt zich doordat 100% van alle donaties en inkomsten van fondsenwervingsactiviteiten wordt besteed aan de projecten. De kosten die gemaakt worden voor drukwerk, verzending etc. nemen de bestuursleden op zich. De geldmiddelen van de Stichting worden in beginsel gevormd door: bijdragen van begunstigers, sponsoring, subsidies, opbrengsten van events, schenkingen, erfstellingen en legaten.


In het licht van de verwezenlijking van het doel en de daartoe noodzakelijke verkrijging van
financiële middelen worden de gegevens van de begunstigers, sponsoren en anderen die de
Stichting ondersteunen (de Vrienden van COR) verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat er met de door de Stichting gehouden gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom het aanhouden en gebruik van uw gegevens kan aangeven.


Indien u zich niet kunt vinden in het door de Stichting aanhouden en gebruiken van uw gegevens kunt u contact opnemen met Stichting COR, Groot Haesebroekseweg 9, 2243 EA Wassenaar, email: cor@stichtingcor.nl, KVK Nr. 24299379.
 

De Stichting verzamelt de persoonsgegevens voor het versturen van (i) nieuwsbrieven waarin de Vrienden van COR worden geïnformeerd over lopende projecten en fundraising events en (ii) uitnodigingen voor fundraising events.
Daarvoor worden van de Vrienden van COR de volledige namen en e-mailadres gehouden. Deze gegevens worden verzameld zodra u contact opneemt met de Stichting per e-mail dan wel via de website van de Stichting.

 

Uw gegevens worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard door de Stichting, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrieven en uw gegevens laten wissen door een mail te sturen naar cor@stichtingcor.nl.
 

Op het moment dat u contact opneemt met de Stichting via mail, dan worden alle gegevens die door u worden mee gezonden (zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres) opgeslagen op de mailserver. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen maken wij gebruik van Mailchimp, de e-mailadressen en namen zijn daarom tevens opgeslagen op de server van Mailchimp.
 

Iedereen heeft te allen tijde het recht om door middel van een e-mail aan de Stichting zijn/haar gegevens, die door de Stichting gehouden worden, op te vragen of te laten overdragen. In geval van onjuiste of gewijzigde gegevens heeft u het recht deze te laten aanpassen door de Stichting.
Indien u van mening bent dat de Stichting niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht in dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met de Stichting met anderen te delen (bijvoorbeeld in het kader van een fundraising event), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
 

De Stichting behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer de Stichting dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stichting te beschermen. Daarbij zal de Stichting altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.

bottom of page