top of page

WEESHUIS SOMAWATHI, SRI LANKA

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami. Somawathi is ondertussen uitgegroeid tot meer dan een weeshuis alleen met een pre-school, naschoolse computerlessen en een medische post, die allen ook beschikbaar zijn voor kinderen uit de regio.

 

Kinderen met diverse achtergronden worden door de kinderbescherming in Sri Lanka toegewezen aan het Sowawathi tot tenminste hun 18e levensjaar. Daarnaast heeft het Somawathi ook een regionale functie. Kinderen uit de omgeving kunnen naar de Montessori peuter- en kleuterschool op het terrein en er zijn naschoolse computerlessen voor oudere kinderen uit de omgeving. De regio maakt ook gratis gebruik van de medische post met een huisarts, tandarts en apotheek.

Een breed scala aan onderwijs en bijlessen wordt gegeven op diverse niveaus en voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor de kinderen die zich willen bekwamen in handenarbeid om een ambacht te leren zijn lesprogramma’s ontwikkeld op diverse gebieden, zoals houtbewerking, tuin- en groenvoorziening, mechanica en naaivaardigheden.


Stichting COR heeft het volgende kunnen bijdragen:

  • De inrichting van een naaiatelier met leslokaal

  • Een waterput op het eigen terrein 


  • Een grote bijdrage aan een bus met 25 zitplaatsen voor vervoer van de jongste kinderen naar en van de Government School in Habaraduwa. 


  • De aanschaf van 10 desktopcomputers t.b.v. de ICT lessen en e-learning

www.weeshuissrilanka.nl

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page