top of page

TULIP GARDEN, INDIA

Kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen aan de oostkust van India worden liefdevol opgevangen in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel. De kinderen krijgen daar structureel onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. 

Kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen aan de oostkust van India worden liefdevol opgevangen in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel. De kinderen krijgen daar structureel onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. 

Tulip Garden, een project van Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. 

Het belangrijkste doel daarbij is de kinderen in staat te stellen op eigen benen te staan. Daarbij is er oog voor de mensen in de omgeving en wensen zij zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties. Tulip Garden streeft ernaar zo duurzaam mogelijk te werken en zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. 

Stichting COR heeft Tulip Garden geholpen met 

- Renovatie waterzuiveringsinstallatie en de grote ijzeren toegangstrap

- Transformator om de elektriciteit van de zonnepanelen om te zetten in stroom

- Bouw van noodzakelijke muur rond de gebouwen

- Meubilair in de woonruimtes

- Veilige deuren naar technische ruimte

- Pyjama’s voor de kinderen

www.sdwh.nl

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page