top of page

FRIENDSHIP, BANGLADESH

Het doel van het Friendship Primary Education-programma is het verbeteren van de toegang tot inclusief en rechtvaardig kwalitatief basisonderwijs voor kinderen in ontoegankelijke gebieden.

Friendship is de enige NGO die uitsluitend SSC-leraren rekruteert (Secondary School Certificate exam in Bangladesh); deze leerkrachten worden gerekruteerd uit de gemeenschappen waarin de scholen zich bevinden. Deze wervingsmodus is de enige gebleken waarmee kan worden verzekerd dat het onderwijs daadwerkelijk plaatsvindt, omdat gekwalificeerde leraren die buiten de gemeenschap worden aangeworven, resulteren in een groot afwezigheidspercentage. Ook hebben de leraren die binnen de gemeenschappen zijn gerekruteerd buitengewone prestaties getoond na het ontvangen van doorlopende training van Friendship.

 

Gezien het gevaar dat het land wordt weggespoeld, zijn de scholen gemaakt met geprefabriceerde materialen, zodat ze kunnen worden verplaatst wanneer de eilanden loskomen. In een omgeving waarin het huis van een kind en alles wat hij heeft voor zijn ogen wordt weggespoeld, zorgt dit voor een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid op zijn school. Het maakt het programma ook op de lange termijn kosteneffectief. Friendship streeft ernaar de best mogelijke kosteneffectieve educatie aan de kinderen aan te bieden en streeft naar maximale uniformiteit op alle scholen. 

Stichting COR heeft Friendship gesteund zodat 60 kinderen de afgelopen jaren basisonderwijs konden volgen. 

Ikamva Labantu in Kaapstad is een ngo, die vele kansarme kinderen helpt.

Casa Aldec biedt naschoolse opvang aan kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen.

Stichting COR steunt Future Hope sinds 2002 met de opvang en opleiding van honderden straatkinderen in Kolkata, India.

In Uganda is het halen van water vaak de zware en gevaarlijke taak van kinderen, die zonder ontbijt uren moeten lopen met zware jerrycans.

In 2005 begon Somawathi Holland House of Hope als een project voor kinderen in Sri Lanka die getroffen waren door de tsunami.

Christiana Frimpong zag bij bezoek aan haar geboortedorp in Ghana dat kinderen geen beroepsgerichte opleiding konden volgen en op zeer jonge leeftijd zelf kinderen krijgen.

Please reload

bottom of page