top of page

Tandpasta, schooluniformen en meer voor de kinderen in Tulip Garden!


Dit mooie bericht (samenvatting) ontvingen we van weeshuis Tulip Garden in India:


Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van

Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn

kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen [Tulip Garden Home] en [Tulip

Garden Hostel] biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en

een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel is daarbij de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. SDWH kiest

er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede

zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden. SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van

haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en

overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. SDWH wil zo duurzaam mogelijk

werken en streeft ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We maken het verschil tussen

uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood. Voor de dagelijkse gang van zaken in

onze tehuizen waren ook dit jaar enkele noodzakelijke aanpassingen nodig om de zorg voor onze

kinderen op het niveau in te richten dat wij noodzakelijk achten.


Dankzij Stichting COR hebben we in 2022 een elektrische “dosa-maker” kunnen aanschaffen

waarmee we met onze eigen opgewekte elektriciteit voor de kinderen dosa’s kunnen maken. Het

gerecht is voor de kinderen een delicatesse waarmee we hen heel veel plezier doen.


Ook hebben we vlak na de zomervakantie voor onze kinderen dankzij Stichting COR nieuwe

schooluniformen mogen aanschaffen: prachtige tenues waarmee onze kinderen goed voor de dag

komen op hun scholen. De vorige kleding was tot de draad toe versleten. Geweldig blij zijn we met

de geboden mogelijkheden.Het is fijn dat we de kinderen naast deze kleding ook een degelijke schooltas hebben kunnen meegeven dankzij de sponsoring van Stichting COR. Er moeten altijd veel boeken worden meegenomen

en de tassen dienen dan ook heel stevig te zijn. We zijn dankbaar dat dit weer is gelukt.


Ook de COR Young Hearts zetten zich al geruime tijd in voor onze kinderen in Tulip Garden en in Tulip Garden Hostel. Afgelopen jaar hebben zij met hen verschillende bingo’s en quizzen gedaan en hiervoor hele leuke prijsjes beschikbaar gesteld. De kinderen lopen enorm warm voor de activiteiten die door COR Young Hearts worden georganiseerd en zijn hen enorm dankbaar.

Ook voor de relax-outfit van onze kinderen is gezorgd, getuige bijgaande foto waarop de T-shirts worden geshowd die we van COR Young Hearts hebben gekregen. Trots zijn de kinderen op hun nieuwe kleren!Ook als het om verzorgingsproducten gaat mogen we rekenen op de hulp van Stichting COR.

Verzorgingsproducten zijn in India erg duur en we zijn dus erg blij dat Stichting COR de financiering

beschikbaar heeft gesteld voor jaar tandpasta. Het lijkt een zo gewoon product maar in India is het

nog een (broodnodige) luxe.Zoals u kunt lezen is Stichting COR ook dit jaar weer een hele belangrijke partner geweest voor

SDWH. Niet alleen voor de hulp in de aanschaf van grote investeringen in onze tehuizen zoals we die

uit het recente verleden kennen en een dosa-maker maar ook en vooral voor de aanschaf van kleine

zaken die erg belangrijk zijn voor onze kinderen zoals kleding, verzorgingsspullen ed.

Zie ook gerust onze website: www.sdwh.nl


Martin de Groot,

Secretaris bestuur SDWH.

Comments


MEER NIEUWS
bottom of page