FIETSEN VOOR STICHTING LEERGELD

Stichting Leergeld Wassenaar, opgericht in 2015, heeft als kernopdracht het risico van sociale uitsluiting van kinderen als gevolg van financiële redenen te voorkomen. Dankzij donaties tijdens het COR tennistoernooi hebben wij een bijdrage kunnen doen t.b.v. fietsen voor kinderen.

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Op landelijk niveau werkt de “Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland” kortweg Leergeld Nederland aan een min of meer landelijk dekkend netwerk van plaatselijke Stichtingen Leergeld.

MEER NIEUWS

Adres Postbus 2019, 2240 CA Wassenaar

insta logo.jpg

© 2018 - 2021 STICHTING COR NEDERLAND  |  Disclaimer  |  Privacy  |  BEZOEK OOK COR STIFTUNG DEUTSCHLAND