top of page

Schooluniformen en kookplaten in IndiaVoor de kinderen in het weeshuis Tulip Garden in India hebben wij in 2020 onder andere belangrijke schooluniformen kunnen aanschaffen, naast elektrische kookplaten waardoor we met de zelf-opgewekte stroom goedkoper, milieuvriendelijker en efficiënter kunnen koken voor de kinderen en de stafdiensten.


Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn

kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen [Tulip Garden Home] en [Tulip Garden Hostel] biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel daarbij is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan.


SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden. SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en streeft ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We maken het verschil tussen uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood. Voor de dagelijkse gang van zaken in onze tehuizen waren afgelopen twee jaar enkele noodzakelijke aanpassingen nodig om de zorg voor onze kinderen op het niveau in te richten dat wij noodzakelijk achten.


Naast diverse voorzieningen aan de gebouwen van onze locaties in 2019 heeft stichting COR ons het afgelopen jaar ook geholpen om met goede dagelijkse kleding en schooluniformen en noodzakelijke spullen voor de schooldagen van onze kinderen met vertrouwen op pad te kunnen sturen. Dankzij alle hulp die we de kinderen kunnen bieden gaan zij met veel motivatie aan de slag op de scholen.

Heel erg blij zijn we ook met de kooktoestellen die we hebben mogen aanschaffen voor Tulip Garden Hostel waardoor we met de zelf-opgewekte stroom goedkoper, milieuvriendelijker en efficiënter kunnen koken voor de kinderen en de stafdiensten.


Zoals u kunt lezen is stichting COR een hele belangrijke partner geworden voor SDWH. Niet alleen voor de hulp in de aanschaf van grote investeringen in onze tehuizen waar ik het zojuist over had maar ook voor de aanschaf van kleine zaken die erg belangrijk zijn voor onze kinderen zoals pyjama’s en eenvoudig meubilair in de woonruimtes.


Zie ook gerust onze website: www.sdwh.nl


Martin de Groot,

Secretaris bestuur SDWH

Comments


MEER NIEUWS
bottom of page