top of page

School ondanks overstromingen Bangladesh

Het afgelopen jaar konden 50 kinderen uit extreem kwetsbare gezinnen een jaar naar de Chowmohon Friendship school, dankzij de financiële steun van Stichting COR. De corona-pandemie en de frequente overstromingen bemoeilijken het lesgeven natuurlijk, maar de leerkrachten zorgen ervoor dat ze contact houden met de leerlingen, bezoeken ze thuis en zorgen ervoor dat de lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Lees hier het bericht dat wij ontvingen van Friendship:


Friendship runt op dit moment 43 scholen voor basisonderwijs (in totaal 3744 leerlingen) in zeer arme en afgelegen kustgebieden en eilanden in Bangladesh, waar kinderen onderwijs krijgen waarvan ze anders verstoken zouden zijn. Toen Friendship bijna 20 jaar geleden begon met werken voor en met de gemeenschappen in de Noordelijke Deltagebieden was bijna niemand geletterd. Nu is 60% van de bevolking gealfabetiseerd en kan minimaal één persoon van elk huishouden lezen, schrijven en rekenen. Na voltooiing van de schoolperiode (6 klassen) kunnen de leerlingen vakonderwijs volgen, of middelbaaronderwijs of ze kunnen gaan werken op het land of anderszijds. Onderwijs heeft een enorm positief effect op het zelfvertrouwen en de waardigheid van de leerlingen. De corona-pandemie en de frequente overstromingen bemoeilijken het lesgeven natuurlijk, maar de leerkrachten zorgen ervoor dat ze contact houden met de leerlingen, bezoeken ze thuis en zorgen ervoor dat de lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan.Waar de middelen niet toereikend zijn streeft Friendship ernaar dat tenminste één kind per familie naar school kan gaan. De kinderen leren op school niet alleen het landelijk vastgestelde curriculum, maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk hygiëne thuis en op school is. Friendship vindt het belangrijk dat kinderen een goed begrip hebben van enkele fundamentele menselijke waarden, de ‘Code of Ethics’. Met de kinderen worden daarom thema’s als eerlijkheid en rechtvaardigheid verkend, waarbij ze hun eigen ervaringen kunnen inbrengen.


Een van de succesfactoren is dat leerkrachten uit de lokale gemeenschappen worden gerekruteerd en door Friendship getraind om zo de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

In 2021 verscheen een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Dhaka naar het complete onderwijsprogramma van Friendship. Uit dit onderzoek kwam het programma als ‘excellent’ naar voren en dat de onderwijs aanpak van Friendship als voorbeeld voor de overheid kan fungeren. Door de Friendship scholen krijgen veel kinderen de kans om een bestaan op te bouwen.

Wij zijn heel blij met de steun van Stichting COR. Hierdoor kunnen ieder jaar weer opnieuw 50 kinderen uit extreem kwetsbare gezinnen een jaar naar de Chowmohon Friendship school.
Tot slot: we zijn heel trots te vertellen dat 3 meisjes (Amina, Muktara en Afsana) die zijn begonnen met primair onderwijs op de Friendship scholen nu zijn toegelaten tot de Asian University for Women. Zij krijgen een volledige beurs. Deze meisjes zijn een voorbeeld en een bron van inspiratie voor veel eilandbewoners!

Comments


MEER NIEUWS
bottom of page