top of page

Goed onderwijs in zeer afgelegen gebieden Bangladesh
Friendship runt op dit moment 43 scholen voor basisonderwijs in zeer arme en afgelegen kustgebieden en eilanden in Bangladesh, waar kinderen onderwijs krijgen waarvan ze anders verstoken zouden zijn. Eén van die scholen is gesteund door Stichting COR. De corona-pandemie bemoeilijkt het lesgeven natuurlijk, maar de leerkrachten zorgen ervoor dat ze contact houden met de leerlingen, bezoeken ze thuis en zorgen ervoor dat de lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan.


Waar de middelen niet toereikend zijn streeft Friendship ernaar dat tenminste één kind per familie naar school kan gaan. De kinderen leren op school niet alleen het landelijk vastgestelde curriculum, maar bijvoorbeeld ook hoe belangrijk hygiëne thuis en op school is. Friendship vindt het belangrijk dat kinderen een goed begrip hebben van enkele fundamentele menselijke waarden, de ‘Code of Ethics’. Met de kinderen worden daarom thema’s als eerlijkheid en rechtvaardigheid verkend, waarbij ze hun eigen ervaringen kunnen inbrengen.


Een van de succesfactoren is dat leerkrachten uit de lokale gemeenschappen worden gerekruteerd en door Friendship getraind om zo de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Eind vorig jaar verscheen een onafhankelijk onderzoek van de Universiteit van Dhaka naar het complete onderwijsprogramma van Friendship. Uit dit onderzoek kwam het programma als ‘excellent’ naar voren en dat het als voorbeeld voor de overheid kan fungeren. Door de Friendship scholen krijgen veel kinderen de kans om een bestaan op te bouwen.

Comments


MEER NIEUWS
bottom of page