top of page

COR Young Hearts actief in weeshuis Tulip Garden, India

Voor de kinderen in het weeshuis Tulip Garden in India was het een zwaar jaar met lange lockdown. Wij zijn COR Young Hearts enorm dankbaar voor hun bijdrage, dankzij hun energieke inzet hebben de kinderen niet alleen educatieve steun gekregen via buddies in Nederland, maar ontvingen zij ook een laptop, vitamines en fruit. Daarnaast brachten zij de kinderen veel plezier tijdens de lockdown met bingo en pubquiz meetings via de laptop! Kijk op instagram @stichtingcoryounghearts of lees hieronder het bericht dat wij ontvingen:


Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen [Tulip Garden Home] en [Tulip Garden Hostel] biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel is daarbij de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden.


SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en streeft ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We maken het verschil tussen uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood. Voor de dagelijkse gang van zaken in onze tehuizen waren ook dit jaar enkele noodzakelijke aanpassingen nodig om de zorg voor onze kinderen op het niveau in te richten dat wij noodzakelijk achten.


Dankzij Stichting COR en COR Young Hearts waren wij in staat om tijdens de lange lockdown vanwege de Corona-pandemie de kinderen met enkele computers te faciliteren zodat zij kleinschalig en in groepjes toch enigszins het onderwijs hebben kunnen volgen en hierin voortgang hebben kunnen boeken.

Ook het project van COR Young Hearts, die met de “buddies” in Nederland gedurende de lockdown met regelmaat via MSTEams gesprekken voeren met individuele kinderen uit Tulip Garden, draagt bij aan het gefocust blijven van onze kinderen in India bij de onderwijsprogramma’s die zij volgen. Ook met pubquiz en bingo hebben de COR Young Hearts de kinderen even de lockdown laten vergeten.


Omdat het voor onze kinderen van groot belang is met goede voeding en voldoende mineralen en vitamines weerstand te kunnen bieden aan het virus zijn we blij dat ook hierin COR Young Hearts ons heeft geholpen in de aanschaf van ondersteunende voedingssupplementen.

Zoals u kunt lezen is stichting COR ook dit jaar weer een hele belangrijke partner geweest voor SDWH. Niet alleen voor de hulp in de aanschaf van grote investeringen in onze tehuizen zoals we die uit het recente verleden kennen maar ook en vooral voor de aanschaf van kleine zaken die erg belangrijk zijn voor onze kinderen zoals pyjama’s en eenvoudig meubilair in de woonruimtes ed. Zie ook gerust onze website: www.sdwh.nl


Martin de Groot,

Secretaris bestuur SDWH


Comments


MEER NIEUWS
bottom of page