top of page

NIEUW PROJECT IN INDIA: TULIP GARDEN


Kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen aan de oostkust van India worden liefdevol opgevangen in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel. De kinderen krijgen daar structureel onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Dankzij uw steun konden wij onder andere een transformator, de renovatie van een waterzuiveringsinstallatie, duurzame meubels en pyamaatjes doneren.. ​

Van Tulip Garden, het project van SDWH, ontvingen wij dit bericht:

'Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen [Tulip Garden Home] en [Tulip Garden Hostel] biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Het belangrijkste doel daarbij is de kinderen in staat te stellen op eigen benen te staan. SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden. SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en streeft ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. We maken het verschil tussen uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood. Voor de dagelijkse gang van zaken in onze tehuizen waren ook dit jaar enkele noodzakelijke aanpassingen nodig om de zorg voor onze kinderen op het niveau in te richten dat wij noodzakelijk achten.

Dankzij Stichting COR waren wij in staat om onze waterzuiveringsinstallatie op het dak van Tulip Garden te renoveren en weerbestendig te maken voor de komende jaren. Ook hebben we een grote ijzeren trap die ernstig geoxideerd was door het ruwe klimaat in de regio kunnen repareren en gedeeltelijk vernieuwen dankzij een gift van COR. Gelukkig konden we ook een nieuwe transformator aanschaffen om de elektriciteit van onze zonnepanelen om te zetten in stroom, een zeer belangrijke factor in onze tehuizen! Nu zijn we in staat de elektriciteit ook op te slaan zodat we minder afhankelijk zijn de stroom leveranties uit de regio. Ook heeft stichting COR ons geholpen met het bouwen van een noodzakelijke muur rond onze gebouwen, iets wat in India een verplichting is.

Zoals u kunt lezen is Stichting COR een hele belangrijke partner geworden voor SDWH. Niet alleen voor de hulp in de aanschaf van grote investeringen in onze tehuizen waar ik het zojuist over had maar ook voor de aanschaf van kleine zaken die erg belangrijk zijn voor onze kinderen zoals pyjama’s en eenvoudig meubilair in de woonruimtes.

MEER NIEUWS
bottom of page