top of page

ONDERWIJS VOOR KINDEREN IN BANGLADESH


Dit jaar hebben wij 2 scholen in Bangladesh geholpen waardoor 60 kinderen een jaar onderwijs kunnen volgen. Friendship, de organisatie die de projecten hier begeleidt, stelt zich ten doel om 'De kinderen van de kusten en kustgebieden van Bangladesh in staat te stellen zich te ontwikkelen door middel van kwaliteitsonderwijs, karaktervorming en bewustwording van hun rechten en plichten'; Het programma wordt momenteel uitgevoerd door 78 lagere scholen in Gaibandha en Kurigram, districten in het noorden van Bangladesh en in de districten Satkhira en Patuakhali in het zuidelijk kustgebied. Friendship is de enige NGO die uitsluitend SSC-leraren rekruteert (Secondary School Certificate exam in Bangladesh); deze leerkrachten worden gerekruteerd uit de gemeenschappen waarin de scholen zich bevinden. Deze wervingsmodus is de enige gebleken waarmee kan worden verzekerd dat het onderwijs daadwerkelijk plaatsvindt, omdat gekwalificeerde leraren die buiten de gemeenschap worden aangeworven, resulteren in een groot afwezigheidspercentage. Ook hebben de leraren die binnen de gemeenschappen zijn gerekruteerd buitengewone prestaties getoond na het ontvangen van doorlopende training van Friendship. Gezien het gevaar dat het land wordt weggespoeld, zijn de scholen gemaakt met geprefabriceerde materialen, zodat ze kunnen worden verplaatst wanneer de eilanden loskomen. In een omgeving waarin het huis van een kind en alles wat hij heeft voor zijn ogen wordt weggespoeld, zorgt dit voor een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid op zijn school. Het maakt het programma ook op de lange termijn kosteneffectief. Friendship streeft ernaar de best mogelijke kosteneffectieve educatie aan de kinderen aan te bieden en streeft naar maximale uniformiteit op alle scholen.

Friendship interventie in het onderwijs in één oogopslag: • Tijdens de laatste 5 jaar na het afleggen van het Nationaal Primair Onderzoek, hebben de kinderen een slagingspercentage van 100% en 90% behaald met ten minste een A-cijfer. • Het onderwijsprogramma van Friendship wordt uitgevoerd in 78 kansarme afgelegen gemeenschappen, waar ongeveer 63.500 mensen wonen. • 4.568 kinderen gaan naar lagere scholen van Friendship in 177 klassen op 78 scholen. • Een totaal van 218 leraren, getraind door Friendship, zijn werkzaam in 78 gemeenschappen. • 78 functionele schoolmanagementcommissies zijn aanwezig.

MEER NIEUWS
bottom of page